Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre domácnosti

Trvalá udržateľnosť – vyberte si vlastnú vyváženú alternatívu

 Tarkett je lídrom v environmentálne zodpovednej výrobe a po desaťročia sa venuje vývoju trvale udržateľných výrobkov.

Náš široký výber podlahových materiálov nám dovoľuje ponúknuť riešenia na mieru - v zmysle rozpočtov, výkonu výrobkov a trvalej udržateľnosti. Tento prístup nazývame „Vyvážená voľba“.

Prístup spoločnosti Tarkett nazývaný „Vyvážená voľba“ zosúlaďuje požiadavky jednotlivých zákazníkov a ich projekty s potrebou zabezpečiť trvalejšie riešenia.

Tiež veríme, že schopnosť udržateľnosti, tak u jednotlivca, ako u podniku, je každodennou praxou, a nie iba ideou.

Spoločnosť Tarkett je lídrom v oblasti výroby šetrnej k životnému prostrediu a vývoja trvalo udržateľných výrobkov

Náš prístup je vyslovene o poskytovaní jednoduchých a zrozumiteľných informácií zákazníkom, aby sa mohli sami správne rozhodnúť pri výbere podlahy pri súčasnom zachovaní rovnováhy medzi potrebami projektu a rozpočtovými možnosťami pri súčasnej potrebe trvalo udržateľných riešení.

Trvalá udržateľnosť je niečo, čo každodenne uplatňujeme v praxi v spôsobe, akým navrhujeme a vyrábame naše výrobky. Sústredíme sa na štyri kľúčové oblasti, v ktorých si zákazníci môžu vybrať vyváženú alternatívu:

 

pc_better_materials.jpg
 • Používanie lepších materiálov – prírodných a z obnoviteľných zdrojov všade, kde to je možné
  Spoločnosť Tarkett vám poskytne podrobné informácie o svojich podlahách a ich zložení, aby vám pomohla vybrať ekologickejšie výrobky.
  Aby sme vám uľahčili výber vyváženej alternatívy, každý výrobok spoločnosti Tarkett má odteraz značku, na ktorej sú uvedené tieto informácie:
  ■ podiel surovín, ktoré sú prírodné a z obnoviteľných zdrojov,
 • ■ aký podiel recyklovaného materiálu výrobok obsahuje,
 • ■ či je výrobok recyklovateľný,
 • ■ úroveň emisií POL (celkové POL v μg/m3 po 28 dňoch).
pc_resource_stewardship.jpg

Výber podlahy vyrobenej z menšieho množstva zdrojov
Každý výrobok spoločnosti Tarkett je vyrobený podľa najprísnejších ekologických noriem v zariadeniach s certifikáciou podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sú pravidelne auditované z hľadiska posúdenia environmentálnych rizík. Starostlivo sledujeme naše kľúčové ukazovatele spotreby vody a energií, miery recyklácie a množstva odpadu, ktoré vytvoríme, s cieľom neustále zlepšovať využívanie zdrojov.

pc_people_friendly_space.jpg

 Garancia bezpečnejších, zdravších výrobkov, ktoré prispievajú k blahobytu v priestoroch prispôsobených pre ľudí
Keď sa rozhodnete pre výrobok spoločnosti Tarkett, podieľate sa na našom cieli, ktorým je zvyšovanie kvality života, a to najmä zvyšovaním kvality vzduchu v budovách a domoch. Výrobky spoločnosti Tarkett:

■ prispievajú k vytváraniu najlepšej kvality vzduchu na trhu podlahových krytín prostredníctvom emisií POL, ktoré sú desaťkrát nižšie než predpisujú platné európske normy,
■ znižujú mieru spotreby chemických čistiacich prípravkov a vody a energií vďaka povrchovej úprave, ako je iQ a TopClean XP.

pc_reuse_recycle.jpg

 Opätovné použitie a recyklácia materiálov
Môžete sa tiež aktívne podieľať na recyklácii tým, že sa zapojíte do programu Tarkett ReUse – najväčšieho programu recyklácie podlahových krytín v odvetví. Od roku 1966 spoločnosť Tarkett zbiera odpad po montáži v rôznych krajinách na recykláciu a používa ho v nových podlahových krytinách, a tiež recykluje podlahy na konci ich životnosti a získaný materiál potom používa vo výrobkoch od dopravných značiek až po potrubia. Spoločnosť Tarkett každoročne recykluje viac ako 77 000 ton.

  Značka Tarkett’s Balanced Choice

 Značka Tarkett’s Balanced Choice poskytuje jednoduché a prehľadné informácie pre našich zákazníkov o materiály použitom v našich výrobkoch, a akým spôsobom prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Táto značka je významnou inováciou v odvetví podláh a bude sa nachádzať vo všetkých informáciách o výrobkoch spoločnosti Tarkett.

 • Pre každý výrobok, značka uvádza percentuálnu hodnotu, ktorá informuje o:
 • ■ podiele surovín, ktoré sú prírodné a z obnoviteľných zdrojov,
 • ■ tom, aký podiel recyklovaného materiálu výrobok obsahuje (najmäz odpadu pri výrobe a kladení),
 • ■ tom, či je výrobok recyklovateľný,
 • ■ úrovni emisií POL (celkové POL v μg/m3 po 28 dňoch).
 

  Lepšia kvalita vzduchu v interiéri – záväzok spoločnosti Tarkett v oblasti emisií POL*

V súčasnej dobe všetky podlahy vyrobené spoločnosťou Tarkett vypúšťajú menej než 100 μg/m3 (celkové POL po 28 dňoch) emisií POL, čím prispievajú k lepšej kvalite vzduchu v interiéri. Na základe toho je spoločnosť Tarkett meradlom v oblasti znižovania emisií POL v podlahách, ktoré sú desaťkrát nižšie než predpisujú platné európske normy. Tarkett zájde ešte ďalej so svojimi ambíciami z hľadiska znižovania POL s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu vzduchu v budovách a domoch. Okrem toho, spoločnosť Tarkett predstavila Tarkospray, jedinečné lepidlo na vodnom základe, ktoré zlepšuje podmienky pre montérov pri kladení podláh a zároveň výrazne znižuje emisie počas montáže. Tarkett vyvíja ďalšie ekologické inovácie, ktoré prinesú jej zákazníkom najlepšiu kvalitu vzduchu v interiéri.

*POL: prchavé organické látky